Adfærdsbehandlinger


Har din hund et adfærdsproblem, er det vigtigt at tage det lige så seriøst, som hvis den er fysisk syg. Ofte er adfærdsforstyrrelser vanskeligere og med en længere tidshorisont end fysisk sygdom. Et adfærdsproblem løser meget sjældent sig selv, men bliver ofte værre med tiden. Ligesom en del adfærdsproblemer har det med brede sig, så der kommer nye problematikker til.

En hund, som ikke fungerer i dagligdagen, har det dårligt, ligesom forholdet mellem hunden og dens ejer kan blive så belastet, at glæden ved at have hund forsvinder.

Diagnose

For at kunne stille den rigtige diagnose og dermed også tilrettelægge den optimale handlingsplan kræver det kendskab til den enkelte hunds psyke, tidligere liv, familieforhold osv. Ligesom det er vigtigt at udelukke at der ikke er tale om en fysisk tilstand.

Her på klinikken foregår det ved, at du som hundeejer indledningsvis bliver bedt om at udfylde et adfærdsskema omkring hundens adfærd og dagligdag. Herefter vil fagveterinærsygeplejerske Lisbeth Lægdsgaard tage en uddybende samtale i hjemmet (gerne med deltagelse af alle familiemedlemmer). For herigennem at kunne observere problemet og hunden i vante omgivelser. Afslutningsvis vil der blive udarbejdet en handlingsplan for dette adfærdsforløb.

Behandling

Behandlingen kræver stor indsats af jer som hundeejer. I vil få nogle værktøjer at arbejde med, men det er jer som familie, der skal arbejde jer ud af problemet. Afhængig af problemets omfang og den energi der lægges i at nå til målet, kan behandlingsforløbet være langvarigt.

Af adfærdsproblemer kan nævnes:

  • Alene hjemme
  • Lydangst
  • Aggression
  • Urenlighed

Du kan hente adfærdsskema her. Efter at have udfyldt skema kan du aflevere eller sende det til Galten Dyreklinik. Herefter vil du blive kontaktet med henblik på at aftale tid for hjemmebesøg.

Top